รับตรง มหิดลจ้า

Go down

รับตรง มหิดลจ้า Empty รับตรง มหิดลจ้า

ตั้งหัวข้อ  uranus on Thu Jul 23, 2009 10:18 pm

19 ส.ค.52 open house คณะวิทย์ มหิดล พญาไท กรุงเทพ
26 ส.ค.52 open house มหิดล กาญจนบุรี
24 ก.ย.52 กิจกรรมวันมหิดล มหิดล ศาลายา นครปฐม

3 ส.ค.-30 ก.ย.52 รับสมัครออนไลน์ ผ่าน www.mahidol.ac.th/admission (สมัคร+ชำระเงิน)
30 ต.ค.52 ประกาศที่นังสอบ
31 ต.ค.52 ประกาศข่าวการรับตรงแพทย์มหิดล ของกสพท. ที่ www9.si.mahidol.ac.th

14 พ.ย.52 สอบ 8.30-10.30น. ฟิสิกส์-เคมี
11.00-12.00น. คณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเพิ่มเติม
13.00-15.00น. ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
15.30-16.30น. ชีวะ

11 ธ.ค.52 ประกาสผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะ+ตรวจร่างกาย
8 ม.ค.53 ประกาศผู้ผ่านการคักเลือก
21 ม.ค.53 รายงานตัว+ชำระค่าศึกษา


สู้ๆๆ เอาใจช่วย

Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
uranus
uranus

จำนวนข้อความ : 79
Join date : 04/06/2009
Age : 27
ที่อยู่ : SBP

http://nursejus.multiply.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

รับตรง มหิดลจ้า Empty Re: รับตรง มหิดลจ้า

ตั้งหัวข้อ  uranus on Sat Jul 25, 2009 9:23 pm

ข้อมูลคณะต่างๆของมหิดล

คณะ ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลทั่วไปของคณะ
คณะให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างครบวงจร โดยเปิดบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และแห่งที่สองตั้งอยู่ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา ซึ่งกำลังตั้งเป็นศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งแรกของประเทศไทย และบริการหน่วยทันตกรรม พระราชทาน เพื่อบริการทันตกรรมนักเรียน ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความก้าวหน้าของวิชาชีพหรือตลาดงานในปัจจุบัน
ลักษณะงานที่ทันตแพทยศาสตร์ทำ คือ การป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาสุขภาพภายในช่องปากของประชาชน อาจทำงานในฐานะทันตแพทย์ทั่วไป หรือฝึกอบรมต่อเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง นอกจากงานดังกล่าวแล้ว อาจทำงานด้านอื่นๆ เช่น งานบริหาร งานการสอน งานวิจัย เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๓-๖๕๕๕ ต่อ ๗๗๖๐-๖๒
โทรสาร : ๐-๒๖๔๔-๖๖๒๔
E-mail : dtskp@mahidol.ac.th
เวบไซต์ : www.dt.mahidol.ac.thRazz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
uranus
uranus

จำนวนข้อความ : 79
Join date : 04/06/2009
Age : 27
ที่อยู่ : SBP

http://nursejus.multiply.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

รับตรง มหิดลจ้า Empty Re: รับตรง มหิดลจ้า

ตั้งหัวข้อ  uranus on Sat Jul 25, 2009 9:40 pm

คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการ พสวท.)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการศรีตรังทอง)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกาญจนบุรี)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการของประเทศ ทั้งในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี ๖ สาขาเอก ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งทำการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๒-๔ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ส่วนหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ ๒-๔ ใน ๔ สาขาเอก ได้แก่ เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และธรณีศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จะต้องศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา ทุกคน สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาให้เหมาะกับศักยภาพของนักศึกษาโดยแบ่งเป็น

- หลักสูตรปกติ (Regular Program) สำหรับผู้ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท

- หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) เป็นหลักสูตรในโครงการ B.Sc.-Ph.D. ที่เทียบเท่า Honors Program ของต่างประเทศที่เน้นการ วิจัยและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท นักศึกษาหลักสูตรปกติจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ในชั้นปีที่ ๒, ๓ หรือ ๔ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเอกโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ นอกจากนี้ผู้ทีอยู่ในหลักสูตรพิสิฐวิธานที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป จะได้รับทุนให้ไปศึกษาและ/หรือทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ๓-๖ เดือน

ความก้าวหน้าของวิชาชีพหรือตลาดงานในปัจจุบัน
ปัจจุบันผู้สำเร็จปริญญาตรีของคณะฯ ประมาณ ๕๐% ได้งานทำทั้งในภาครัฐและเอกชนและประกอบธุรกิจของตนเอง ประมาณ ๕๐% ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้สำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพอาทิเช่น อาจารย์ นักวิจัย ธุรกิจเอกชนในเกือบทุกสาขา และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และนักธุรกิจระดับประเทศ
uranus
uranus

จำนวนข้อความ : 79
Join date : 04/06/2009
Age : 27
ที่อยู่ : SBP

http://nursejus.multiply.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ